Em tính nuôi một cặp tiểu mi vì nghe nó hót sao mà dễ thuơng quá,lại xinh xắn nữa,có anh em nào chỉ giúp em với(em sắp lên bảo lộc chơi vài ngày có ai ở bảo lộc hú em một tiếng với) vì em nghe chim tiểu mi có nguồn gốc lâm đồng.em tính mua chim bỗi thôi khoảng bao nhêu thế ah
nếu em post sai xin anh em nuơng tay,tại em thích chim quá